Certifikáty

Spoločnosť EnergoGlobal d.o.o. sa zaväzuje k rozvoju svojho podnikania, riadenia a prevádzky v súlade s ustanoveniami noriem ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO / IEC 20000-1. Kliknutím na tlačidlo zobrazíte alebo stiahnete vybraný súbor PDF.

Naše agregáty sa vyznačujú nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou paliva a emisiami výfukových plynov v súlade s normami Európskej únie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

ISO 14001:2004
GKSR-0143-EC
ISO/IEC 20000-1:2018
Broj sertifikata: GKSR-0143-IT
Naši agregati se odlikuju niskim nivoom buke, malom potrošnjom goriva i emisijom izduvnih gasova u skladu sa normama Evropske unije. Kontaktirajte nas za više informacija.
Unsere Aggregate zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, geringen Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen nach EU-Normen aus. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Naše agregáty sa vyznačujú nízkou hlučnosťou, nízkou spotrebou paliva a emisiami výfukových plynov v súlade s normami Európskej únie. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Our generator sets are characterized by low noise levels, low fuel consumption and exhaust emissions in accordance with European Union standards. Contact us for more information.

Industrijski asortiman

Industrielles Sortiment

Priemyselný sortiment

Industrial range

Rentalni proizvodi

Mietprodukte

Produkty na prenájom

Rental products

Mali prenosni agregati

Kleine tragbare Aggregate

Malé prenosné agregáty

Small portable generators

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram